Termenii și condițiileTermenii și condițiile site-ului web Galderma


Vă mulțumim că vizitați acest site web. Citiți cu atenție Termenii și condițiile cuprinse în acest document, deoarece orice utilizare a prezentului site web constituie acceptarea de către dvs. a Termenilor și condițiilor stabilite aici.


Pe acest site, termenii „noi”, „nouă”, „nostru/noastră/noștri/noastre”, „Galderma” și „Galderma Group” se referă la Galderma S.A. și la oricare dintre companiile sale afiliate, după cum este cazul în context. „Dvs.” se referă la orice persoană care accesează și/sau utilizează acest site web.


Informații despre site


Acest site web este conceput exclusiv în scopuri educative și informaționale. Aceste informații nu sunt menite să înlocuiască sfaturile sau recomandările medicale informate oferite de profesioniști din domeniul medical. Nu ar trebui să folosiți aceste informații pentru a diagnostica sau trata o problemă de sănătate sau o afecțiune fără a consulta un specialist autorizat din domeniul medical.


Galderma nu aprobă și nu atestă validitatea sau acuratețea tratamentelor, a medicațiilor sau a produselor ce nu aparțin de Galderma descrise, menționate sau discutate în oricare din serviciile, bazele de date sau paginile accesibile pe sau de pe acest site web sau orice alt serviciu ori publicație Galderma. De asemenea, Galderma nu garantează eficacitatea, caracterul adecvat sau potrivit al acestor produse sau tratamente. Înainte de a acționa în baza informațiilor conținute pe paginile web, sunteți de acord să consultați un profesionist din domeniul medical, pentru a determina dacă informațiile pe care vă bazați sunt corespunzătoare pentru afecțiunile dvs. medicale. Galderma nu se implică în furnizarea de recomandări sau servicii medicale.


Având în vedere posibilitatea erorii umane sau progresele din domeniul cunoștințelor medicale, Galderma, sponsorii săi, personalul său și părțile implicate în furnizarea serviciilor, a bazelor de date sau a paginilor accesibile pe sau de pe acest site web sau alt serviciu ori publicație Galderma nu garantează faptul că informațiile cuprinse în acestea sunt exacte sau complete din toate punctele de vedere și nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea fi găsite în aceste informații sau răspunderea pentru rezultatele obținute ca urmare a utilizării acestor informații. Vă încurajăm să consultați alte surse și să confirmați informațiile cuprinse în aceste servicii, baze de date sau pagini accesibile pe sau de pe acest site web sau alt serviciu ori publicație Galderma.


Aviz de confidențialitate privind site-ul web


Orice informații personale sau materiale trimise către acest site web se supun termenilor și condițiilor stabilite în Avizul de confidențialitate de pe acest site web.


Exactitatea, caracterul complet și actualitatea informațiilor


Deși facem toate încercările rezonabile pentru a asigura exactitatea și exhaustivitatea informațiilor de pe acest site web, nu suntem responsabili în cazul în care informațiile pe care le punem la dispoziție pe acest site web nu sunt exacte sau complete. În cazul în care vă bazați pe materialele de pe acest site web, o faceți pe propria răspundere. Sunteți de acord că aveți responsabilitatea de a monitoriza eventualele modificări aduse materialelor și informațiilor de pe acest site web.


Transmitere


Orice comunicare sau material fără caracter personal pe care le transmiteți către acest site web prin poștă electronică sau în alt fel, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele similare sunt și vor fi tratate ca non-confidențiale și fără drept de proprietate. Orice transmiteți sau publicați devine proprietatea Galderma Group și poate fi folosit în orice scop, inclusiv, fără limitare, pentru reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare și postare. De asemenea, Galderma Group are libertatea de a folosi în orice scopuri (inclusiv, fără limitare, pentru dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idei, grafică, invenții, dezvoltări, sugestii sau concepte conținute în orice comunicare pe care o trimiteți către acest site web. Orice astfel de utilizare se realizează fără remunerarea părții care a trimis informațiile. Prin trimiterea informațiilor, confirmați, de asemenea, că sunteți proprietarul materialului/conținutului trimis, că acesta nu este defăimător și că utilizarea acestuia de către Galderma Group nu va încălca drepturile vreunui terț sau că nu ne va pune în situația de a încălca legislația aplicabilă. Galderma Group nu are obligația de a folosi informațiile trimise.


Drepturi de proprietate intelectuală


Toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile și alte materiale de pe acest site web sunt proprietatea Galderma Group sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului lor de drept.

Aveți permisiunea de a naviga pe acest site web, de a reproduce părți din acesta prin tipărire, descărcare pe un hard disk sau în scopul distribuirii către alte persoane. Acest lucru poate fi efectuat cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte avize de proprietate și ca avizul privind mărcile comerciale de mai jos să apară pe astfel de reproduceri. Nicio reproducere a vreunei părți a acestui site web nu poate fi vândută sau distribuită pentru câștig comercial și nu poate fi modificată sau încorporată în altă lucrare, publicație sau site web.


® Marcă comercială înregistrată. Toate drepturile sunt rezervate.


Mărcile comerciale, logo-urile, caracterele și mărcile de servicii (denumite în mod colectiv „Mărci comerciale”) afișate pe acest site web aparțin Galderma S.A. sau altor membri afiliați ai grupului Galderma sau ale autorilor de licență ai acestuia. Nimic din conținut acestui site nu trebuie interpretat/considerat ca oferind o licență sau dreptul de a utiliza orice marcă înregistrată pe acest site. Utilizarea în mod necorespunzător a mărcilor comerciale afișate pe acest site sau orice alt conținut de pe acest site, cu excepția celor prevazute si existente în “Termeni și condiții”, este strict interzisă. De asemenea, vă informăm că Galderma S.A. si membri afiliați ai grupului Galderma, vor aplica cu strictețe drepturile de proprietate intelectuală în limita maximă permisă de lege.


Orice controversă sau cerere legată de probleme de proprietate intelectuală și care rezultă din sau este referitoare la utilizarea acestui site web, este reglementată de legislația din Elveția și este supusă jurisdicției exclusive a instanțelor din Elveția.

 

Linkuri către alte site-uri web


Este posibil ca linkurile de pe site-urile web Galderma Group să vă direcționeze în afara rețelei și a sistemelor Galderma Group și Galderma Group nu își asumă răspunderea pentru conținutul, exactitatea sau funcționarea acestor site-uri web terțe. Linkurile sunt furnizate cu bună credință și Galderma Group nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele modificări ulterioare de pe site-urile web terțe către care furnizează un link. Includerea unui link către alte site-uri web nu implică aprobarea lor de către Galderma Group. Vă recomandăm insistent să luați la cunoștință și să citiți cu atenție avizele legale și de confidențialitate ale tuturor site-urilor web pe care le vizitați.


Garanții și declarații de declinare a responsabilității


Utilizați acest site web pe propria și exclusiva dvs.

răspundere.


Garanții


Acest site web vă este furnizat „ca atare” și „conform disponibilității” și, prin urmare, Galderma Group nu oferă niciun fel de garanție, explicită, implicită, legală sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de vandabilitate sau calitate satisfăcătoare și utilitate pentru un anumit scop), inclusiv garanții sau declarații că materialele de pe acest site web vor fi complete, exacte, de încredere, actuale, că nu vor încălca drepturile terților, că accesul la acest site web va fi neîntrerupt sau fără erori ori lipsit de viruși, că acest site web va fi sigur, că orice sfat sau opinii obținute de la Galderma Group prin intermediul acestui site web este exact sau de încredere și orice declarații sau garanții de acest fel sunt, prin urmare, declinate în mod explicit.


Rețineți că este posibil ca unele jurisdicții să nu permită excluderea garanțiilor implicite, prin urmare, unele dintre aceste excluderi pot să nu vi se aplice. Consultați legislația locală.


Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau revoca fără preaviz accesul dvs. la acest site web sau la orice funcție a acestui site web sau la orice funcție sau parte a acestuia în orice moment.


Responsabilitate


Galderma Group și/sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea acestui site web în numele nostru nu își asumă niciun fel de răspundere pentru daunele directe, incidentale, secundare, indirecte, speciale sau punitive, pentru costuri, pierderi sau responsabilități de vreun fel care decurg din accesarea, utilizarea, imposibilitatea de a utiliza acest site web, modificarea conținutului acestuia sau care decurg din orice alt site web pe care îl accesați prin intermediul unui link de pe acest site web sau, în limita maximă permisă de lege, din orice acțiuni pe care le întreprindem sau nu ca urmare a mesajelor de poștă electronică pe care ni le trimiteți.


Galderma Group și/sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea acestui site web nu își asumă răspunderea pentru menținerea materialelor și a serviciilor puse la dispoziție pe acest site sau pentru furnizarea unor corecții, actualizări sau comunicări în acest sens. Orice material de pe acest site web este supus modificării fără preaviz.


De asemenea, Galderma Group nu își asumă niciun fel de răspundere pentru eventualele pierderi suferite, cauzate de viruși care vă pot infecta computerele sau alte proprietăți din cauză că utilizați, accesați sau descărcați materiale de pe acest site web. Dacă alegeți să descărcați materiale de pe acest site web, o faceți pe propria răspundere.


În limita maximă permisă de legislația în vigoare, renunțați în mod expres la toate pretențiile în raport cu Galderma Group, funcționarii, directorii, angajații, furnizorii și programatorii săi, care ar putea decurge din utilizarea sau accesarea de către dvs. a acestui site web.


Activitate interzisă


Este interzis să întreprindeți orice acțiune pe care Galderma Group o poate considera, la propria sa latitudine, ca fiind necorespunzătoare și/sau care ar fi considerată ilicită sau care este interzisă de legislația aplicabilă acestui site web, inclusiv, fără limitare:


  1. Orice acțiune care ar constitui o încălcare a confidențialității (inclusiv încărcarea unor informații private fără acordul persoanei vizate) sau a oricărui alt drept legal al persoanelor fizice;
  2. Utilizarea acestui site web pentru a defăima sau calomnia Galderma Group, pe angajații săi sau alte persoane sau întreprinderea unei acțiuni care aduce atingere reputației Galderma Group;
  3. Încărcarea de fișiere care conțin viruși ce pot cauza daune proprietății Galderma Group sau proprietății altor persoane; și
  4. Publicarea sau transmiterea pe acest site web a oricărui material neautorizat, inclusiv, fără limitare, materiale care, în opinia noastră, ar putea deranja, ar putea fi în detrimentul sau ar putea încălca sistemele sau securitatea rețelelor Galderma Group sau ale terților, ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite în alte privințe.

Jurisdicție și legislație aplicabilă


Galderma Group nu garantează că materialele și informațiile de pe acest site web sunt adecvate sau disponibile pe tot teritoriul național sau în toate limbile.


Dumneavoastră și Grupul Galderma, sunteți de acord că orice controversă sau cerere care rezultă din sau care face referire la utilizarea acestui site, va fi reglementată de legislația română și va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor din România, cu excepția oricăror controverse sau cereri legate de proprietatea intelectuală.


Actualizarea avizului legal


Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări și corecții acestui aviz. Consultați această pagină din când în când pentru a examina aceste informații și informații suplimentare noi.

Copyright © 2019 Galderma S.A.